30528we54121

لباس های ایزوله

  • روپوش های عایق یکبار مصرف SPP

    روپوش های عایق یکبار مصرف SPP

    روپوش ایزوله یکبار مصرف، بدون لاتکس، روپوش عایق یکبار مصرف، به طور گسترده در هر صنعتی مانند بیمارستان، تماس با مواد غذایی، تمیز کردن، زیبایی و سالن، ساخت و ساز استفاده می شود.و غیره مزایای آن قیمت ارزان تر و عدم خطر آلرژی است.

  • اس ام اس لباس های ایزوله یکبار مصرف

    اس ام اس لباس های ایزوله یکبار مصرف

    روپوش ایزوله یکبار مصرف، بدون لاتکس، روپوش عایق یکبار مصرف، به طور گسترده در هر صنعتی مانند بیمارستان، تماس با مواد غذایی، تمیز کردن، زیبایی و سالن، ساخت و ساز استفاده می شود.و غیره مزایای آن قیمت ارزان تر و عدم خطر آلرژی است.